IRIS Translations
Už 21-ročné skúsenosti s prekladmi a tlmočením         Slovak language English language Russian language


Časté otázky a odpovede
 1. Aké údaje mám poslať, keď si chcem objednať preklad do ruštiny?


  Vo svojom dopyte netreba zabudnúť na:


  • zdrojový text alebo jeho ukážku v slovenčine, najlepšie vo forme editovateľného textu (.doc, .rtf, .txt a podobne)
  • želaný termín prekladu
  • Váš tel. kontakt a Vaše presné fakturačné údaje
  • dopyt je najlepšie odoslať emailom

  Ja Vám obratom oznámim:

  • cenu za preklad do ruštiny
  • možný termín dodania prekladu


 2. Ako sa vypočíta cena za preklad?


  Cena za preklad sa počíta na základe vopred dohodnutých jednotiek. Medzi tieto môžu patriť normostrany (NS) alebo slová. Ja používam normostrany.

  1 NS (normostrana) sa rovná:

  • 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier
  • alebo 1800 znakov vrátane mezdier

  Výpočet ceny v programe MS Word:

  • V MS Word sa počet NS vypočíta cez horný panel nástrojov:
   Nástroje –> Počet slov –> Znakov (vrátane medzier) alebo Tools –> Word Count –> Characters (with spaces). Celkový počet znakov vrátane medzier sa delí číslom 1800. Výsledkom bude počet NS.
  • Príklad: ak váš text obsahuje 5400 znakov, veľkosť prekladu bude 5400/1800 = 3 NS.


 3. Aké sú termíny dodania prekladov?


  Vo všeobecnosti platí, že termíny prekladov si so mnou treba dopredu dohodnúť. Najlepšie je, aby ste požadovaný termín uviedli do svojej objednávky/dopytu.

  Bežný termín prekladu: 5 normostrán / 1 pracovný deň
  (deň zadania a deň odovzdania zákazky sa nepočíta)
  Rýchly termín: vyhotovenie prekladu do 48 hodín od objednávky
  Expresný termín: vyhotovenie prekladu do 24 hodín od objednávky


 4. Aké druhy tlmočenia do ruštiny robíte?


  Ako tlmočníčka pracujem s hovoreným slovom, ktoré musím ihneď preložiť. Cieľom tlmočenia je ústne dorozumenie, t.j. znamená nie vždy doslovne prekladať, ale verne sprostredkovať myšlienku z jedného jazyka do druhého. Skúsenosti mám s nasledovnými druhmi tlmočenia:

  Konzekutívne tlmočenie

  • Pri konzekutívnom tlmočení hovorí rečník v kratších úsekoch a ja ich následne prekladám do cudzieho jazyka.
  • Tento druh tlmočenia najčastejšie využívam pri obchodných rokovaniach, školeniach alebo pri telefonickom hovore.

  Simultánne tlmočenie

  • Pri simultánnom tlmočení sa prejav rečníka tlmočím súbežne a pokiaľ možno doslovne.
  • Využívam ho predovšetkým v prípade medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov.
  • Tento druh tlmočenia si vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku (najčastejšie sú to zariadenia pre prenos signálu, mikrofóny pre konferenčný systém, účastnícke prijímače a tlmočnícka kabína s vybavením).

  Šepkané tlmočenie alebo šušotáž

  • Šušotáž (z fr. šepkanie) - druh simultánneho tlmočenia tesne vedľa poslucháča.
  • Používam ho najmä pri malých konferenciách a rokovaniach alebo vtedy, keď nie je možné použiť tlmočnícku techniku.
 
Kvalitné preklady a tlmočenie do ruštiny
 
© 1997-2018     IRIS - Dr. Irina Slaninková