IRIS Translations
Už 21-ročné skúsenosti s prekladmi a tlmočením         Slovak language English language Russian language


Sprievodca cestovného ruchu


(profesionálne od roku 1996)Oprávnenie vykonávať sprievodcovskú činnosť

  • Som držiteľkou oprávnenia vykonávať sprievodcovskú činnosť v ruskom jazyku
  • Absolvovala som kvalifikačnú skúšku sprievodcu v cestovnom ruchu
  • Som členom Cechu sprievodcov Tatry-Spiš

Sprievodcovskú činnosť môže vykonávať každý občan Slovenskej republiky, prípadne občan iného štátu ovládajúci slovenský jazyk s platným povolením k trvalému pobytu v Slovenskej republike, ktorý je držiteľom preukazu sprievodcu cestovného ruchu a spĺňa podmienky určené Živnostenským zákonom. Sprievodca je oprávnený vykonávať sprievodcovskú činnosť v zahraničnom cestovnom ruchu, ak vykonal jazykovú skúšku. Ostatní sprievodcovia vykonávajú sprievodcovskú činnosť iba v domácom cestovnom ruchu. Preukaz sa vydáva na základe úspešného absolvovania kvalifikačnej skúšky.


Preukaz sprievodcu cestovného ruchu - ruština


 
Kvalitné preklady a tlmočenie do ruštiny
 
© 1997-2018     IRIS - Dr. Irina Slaninková