IRIS Translations
Už 21-ročné skúsenosti s prekladmi a tlmočením         Slovak language English language Russian language


Transliterácia a transkripcia z ruskej cyriliky do latinky
Súčasná ruská abeceda - azbuka obsahuje 33 písmen
А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к Л л М м
Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

 • Transliterácia je postup, pri ktorom sa priradí každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma zodpovedajúca graféma alebo grafémy z iného písma. Transliterácia môže, ale nemusí zachytávať aj fonetickú hodnotu (výslovnosť) pôvodnej grafémy.

 • Transkripcia je prepis z jedného písma do druhého, pri ktorom sa slová prepisujú v zhode s písaním slov v preberajúcom jazyku (opak transliterácie). Transkripcia sa používa v "bežných" textoch a transliterácia v textoch, ktoré sú odbornejšieho charakteru alebo viac zamerané na názvoslovie (geografické, bibliografické, lingvistické a podobne).

 • Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa v pripojených tabuľkách uvádza bežný prepis zo slovanských jazykov používajúcich cyrilské písmo do slovenčiny. Pri prepise mien ide o fonetickú transkripciu nie transliteráciu (prepis grafémy, resp. grafém reprezentujúcich znakový repertoár cyriliky/azbuky). Príklady:

  Aлeкcaндpoв – Alexandrov (ako slovo s neruským pôvodom)
  Tютчев – Ťutčev
  Ульянов- Ulianov
  Третьяков – Tretiakov

  V praxi sa tieto pravidlá nie vždy dodržiavajú a používajú sa viaceré transliteračné možnosti. Na Slovensku sa transliterácia začala uplatňovať hlavne v súvislosti s anglickým prepisom z azbuky. Keďže vo vzťahu k slovenčine anglický prepis koreluje s transliteráciou, dostáva sa do rozporu s pravidlami slovenského pravopisu, ktorý používa transkripciu.

 • zdrojový text anglický prepis transliterácia
  Яцко Елизавета Yatsko Yelyzaveta Jacko Jelizaveta
  Валерий Быков Valeriy Bykov Valerij Bykov
  Татьяна Новицка Tatyana Novitska Taťjana Novicka

 • Problematikou transliterácie cyriliky sa v minulosti zaoberala norma ČSN 01 0185 "Transliterácia cyriliky", ktorá bola schválená 4. 9. 1975 a účinnosť nadobudla 1. 7. 1977. Predmetná norma ČSN 01 0185 bola zrušená v apríli 2003 a mala ju nahradiť medzinárodná norma ISO 9 1995 "Transliteration of Cyrillic Characters into Latin Characters", ktorú komisia nakoniec neschválila pre jej zastaranosť. Keďže starú normu dosiaľ nenahradila žiadna iná národná norma, v paraxi sa stále používa.
  Norma bola určená najmä na vedecké a odborné účely a pri transliterácii cyrilských písmen sa vychádzalo zo súboru cyrilských písmen používaných v jednotlivých slovanských jazykoch a z ich hláskovej platnosti. Rozdiel v transliterácii toho istého písmena (grafémy) vyplýval z jazyka, z ktorého sa cyrilské písmená transliterovali (napr. и z ruštiny sa transliterovalo ako i, resp. ji po mäkkom znaku, kým z ukrajinčiny ako y; ruské г sa transliterovalo do latinky ako g, kým z ukrajinčiny ako h, ruské щ sa transliterovalo ako šč , kým z bulharčiny ako št). Pri transliterácii podľa tejto normy bolo nevyhnutné poznať východiskový slovanský jazyk, z ktorého sa cyrilské písmená transliterovali. Pri transliterácii sa používali latinské písmená alebo spojenia písmen, ktoré sú obvyklé v slovenčine, resp. v češtine (podľa potreby modifikované diakritickými znamienkami) alebo diakritické znamienka.

 • Podľa rozhodnutia ÚGKK SR zo 4. novembra 1998 číslo P-2987/1998 o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z ruskej cyriliky do latinky v súlade s odporúčaním č. 18 Piatej konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov (Montreal 1987) sa používajú nasledovné pravidlá:

 • TRANSLITERAČNÁ TABUĽKA
  na prepis ruskej cyriliky do latinky systém GOST 1983
  ruská cyrilika latinka príklady v ruskej cyrilike príklady v latinke
  А а A a Абакан Abakan
  Б б B b Бабушкин Babuškin
  В в V v Вавилово Vavilovo
  Г г G g Гагарин Gagarin
  Д д D d Дудинка Dudinka
  Е е E e Елисеевка Eliseevka
  Ë ë  Ë ë  Ëлкино Ëlkino
  Псëл Psël
  Ж ж Ž ž Жижица Žižica
  З з Z z Звëздный Zvëzdnyj
  И и I i Идрица Idrica
  Й й J j Йошкар-Ола Joškar-Ola
  К к K k Кокуй Kokuj
  Л л L l Ляскеля  Ljaskelja
  М м M m Мама Mama
  Н н N n Ногинск Noginsk
  О о O o Омолон Omolon
  П п P p Попова Popova
  Р р R r Ребриха Rebriha
  С с S s Сасово Sasovo
  Т т T t Татта Tatta
  У у U u Ужур Užur
  Ф ф F f Фофаново Fofanovo
  Х х H h Хохлома Hohloma
  Ц ц C c Цаца Caca
  Ч ч Č č Чучково Čučkovo
  Ш ш Š š Шешма Šešma
  Щ щ Šč šč Щигры Ščigry
  Ъ ъ ”  Подъячево Pod”jačevo
  Ы ы Y y Ыгыатта Ygyatta
  Ь ь ’  Параньга Paran’ga
  Э э È è  Эльтон Èl’ton
  Ю ю Ju ju Юрюзань Jurjuzan’ 
  Я я Ja ja Ягылъях Jagyl”jah

 1. Používanie malých a veľkých písmen v geografických názvoch prepísaných do latinky zodpovedá štandardizovanému písaniu názvov v ruskom jazyku: Карское море - Karskoe more, Красная Горка - Krasnaja Gorka, Ростов-на-Дону - Rostov-na-Donu

 2. Druhové označenia, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po zložke vlastného mena v úplnej alebo skrátenej podobe, sa prepisujú do latinky v súlade s ich použitím v ruštine: Белое море - Beloe more, море Лаптевых - more Laptevyh, Баргузинский хребет - Barguzinskij hrebet, хр. Менделева - hr. Mendeleeva, м. Челюскин - m. Čeljuskin, о-ва Долгие - o-va Dolgie, бол. Чистый Мох - bol. Čistyj Moh

 3. Zložené názvy, ktoré sa v ruštine píšu ako jedno slovo, so spojovníkom alebo oddelene, si pri prepise do latinky zachovávajú svoj spôsob písania; sú teda jednoslovné, so spojovníkom alebo viacslovné: Новомоскоск - Novomoskovsk, Верхнеуральск - Verhneural’ sk, Усть-Ордынск - Ust’-Ordynsk, Орехово-Зуево - Orehovo-Zuevo, Струги Красные - Strugi-Krasnye, Камень-на-Оби - Kamen’ -na-Obi, Белая Калитва - Belaja Kalitva

 4. Názvy prepísané do latinky sa abecedne zaraďujú podľa tohto poradia: a, b, c, č, d, e, ë, è , f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, ž. Pri abecednom radení latinkových písmen doplnených symbolom ’ , ktorý označuje ruský znak ь a symbolom ” , ktorý označuje ruský znak ъ , sa tieto symboly neberú do úvahy. 
Kvalitné preklady a tlmočenie do ruštiny
 
© 1997-2018     IRIS - Dr. Irina Slaninková