CENNÍK
(preklady, úradné preklady, tlmočenie,
sprievodcovské služby a výuka ruštiny)
CENY
(nie som platca DPH)
Preklad textu zo slovenského do ruského jazyka 9 - 12 EUR /normostrana
(0,05 EUR /slovo)
Preklad textu z ruského do slovenského jazyka 9 - 12 EUR /normostrana
(0,05 EUR /slovo)
Kontrola a korektúra prekladu za 1 normostranu 6,50 EUR /normostrana
(0,03 EUR /slovo)
Úradný preklad slovenčina <=> ruština
podľa vyhlášky č. 491/2004 Ministerstva spravodlivosti SR
19,92 EUR /NS alebo strana
+ príplatky
Tlmočenie ruština <=> slovenčina 25,- EUR / hodina
Paušálna odmena za 1 deň tlmočenia 166,- EUR / deň (8 hod)
Sprievodcovské služby pre rusky hovoriacu klientelu 100,- EUR / deň (8 hod)
Výuka a doučovanie ruského jazyka pre začiatočníkov aj pokročilých (individuálne) 12,- EUR / vyuč. hodina
Výuka a doučovanie ruského jazyka pre firmy alebo skupiny dohodou
Výuka a doučovanie ruského jazyka individuálne online (SKYPE, VIBER, MESSENGER ..) 12,- EUR / vyuč. hodina
Prestoje a náhrada za stratu času (napr. cestovanie) 6,- EUR / hodina

POZNÁMKY  k cenníku

1 NS = 1 normostrana 30 riadkov po 60 znakov
1 NS = 1 800 znakov na stranu vrátane medzier
(1 NS obsahuje približne 250 slov)
Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu v MS Office
Termín dodania Bežný termín prekladu je 5 NS / 1 pracovný deň.
Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa nepočíta.
Minimálne účtované množstvo 1 NS pri prekladoch
2 hodiny pri tlmočení
1/2 dňa pri sprievodcovských službách
1 vyučovacia hodina 60 min.
Extra náklady, ktoré nie sú zahrnuté v odmene za tlmočenie a sprievodcovské služby hradí objednávateľ (medzi extra náklady patria cestovné náklady do miesta výkonu práce a späť, náhrada za stratu času, prestoje alebo prípadné náklady za ubytovanie).