Tlmočenie - ruský jazyk


Počas svojej praxe som tlmočila na konferenciách, workshopoch (simultánne tlmočenie), obchodných stretnutiach (konzekutívne tlmočenie), na súdoch a pri rôznych úradných úkonoch (súdne tlmočenie) alebo aj na diaľku, napríklad prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie (dištančné tlmočenie). Tiež som sprevádzala rusky hovoriacich turistov na Slovensku a v okolitých krajinách (Poľsku, Rakúsku), alebo som tlmočila slovenským podnikateľom pri ich obchodnej ceste v Ruskej federácii, Bielorusku, alebo aj v Kazachstane (šušotáž).

Príprava na tlmočenie

Pri tlmočení je vhodné, ak mi zákazník dodá podkladové materiály (brožúry, prezentácie, informácie o predmete tlmočenia), aby som sa mohla vopred pripraviť terminologicky a mohla som podať perfektný výkon. Všeobecne platí zásada - čím odbornejšia je téma, tým dôležitejšie je, aby som sa ako tlmočníčka mohla na prácu dôsledne pripraviť. Ak napríklad bude prednášajúci svoj prejav čítať, alebo použije pripravenú prezentáciu, určite doporučujem, aby mi ste mi ich vopred zaslali, aby som sa s nimi mohla dopredu oboznámiť a naštudovať terminológiu.

Cenu sa dozviete vopred

Poskytujem kvalitné tlmočenie z/do ruštiny za veľmi priaznivé ceny. Cenu za tlmočenie si dohodneme vopred. Dôležité je v objednávke uviesť kde a kedy bude tlmočenie do ruštiny prebiehať, o aký typ tlmočenia sa bude jednať, približná téma prednášok alebo rozhovorov, približný počet účastníkov a pod. Orientačné ceny tlmočenia do ruštiny nájdete v mojom cenníku.

Dôvernosť a ochrana údajov

Diskrétnosť pri prekladoch a tlmočení je dôležitá súčasť prekladateľskej práce - pre mňa je to samozrejmosť. Vaša dôvera je pre mňa záväzkom a ochrana informácií je pre mňa prvoradá a to aj po ukončení spolupráce.

☏    Nezáväzná konzultácia     +421-907-209563

Aké druhy tlmočenia do ruštiny poskytujem?


Ako tlmočníčka pracujem s hovoreným slovom, ktoré musím ihneď preložiť. Nie vždy je možný alebo vhodný doslovný preklad. Cieľom tlmočenia je verné sprostredkovanie myšlienky z jedného jazyka do druhého. Skúsenosti mám so všetkými druhmi tlmočenia:

Konzekutívne tlmočenie (následné)

 • Pri konzekutívnom tlmočení hovorí rečník v kratších úsekoch a ja ich následne prekladám do cudzieho jazyka.
 • Tento druh tlmočenia najčastejšie využívam pri obchodných rokovaniach, školeniach alebo pri telefonickom hovore.

Simultánne tlmočenie (synchrónne)

 • Pri simultánnom tlmočení sa prejav rečníka tlmočí súbežne a pokiaľ možno doslovne.
 • Využívam ho predovšetkým v prípade medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov.
 • Tento druh tlmočenia si vyžaduje špeciálnu tlmočnícku techniku (najčastejšie sú to zariadenia pre prenos signálu, mikrofóny pre konferenčný systém, účastnícke prijímače a tlmočnícka kabína s vybavením).

Šepkané tlmočenie alebo šušotáž

 • Šušotáž (z fr. šepkanie) - druh simultánneho tlmočenia tesne vedľa poslucháča.
 • Používam ho najmä pri malých konferenciách a rokovaniach alebo vtedy, keď nie je možné použiť tlmočnícku techniku.

Časté typy tlmočenia z mojej praxe


Sprievodné tlmočenie

Sprievodné tlmočenie alebo tlmočenie s výjazdom moji klienti využívajú najmä pri obchodných jednaniach, služobných a turistických cestách.
 • tlmočník nielen tlmočí, ale aj pomáha svojmu klientovi zorientovať sa v cudzej krajine alebo v programe podujatia, ktoré sa absolvuje;
 • tlmočník je tiež často nápomocný aj pri vybavovaní rôznych bežných záležitostí.

Tlmočenie na diaľku (dištančné tlmočenie)

Tlmočenie na diaľku využili moji klienti, ktorí rýchlo potrebovali komunikáciu na vyššej jazykovej úrovni a nemali fyzicky k dispozícii vlastného tlmočníka, alebo potrebovali tlmočenie len na krátky čas a táto moderná forma tlmočenia bola ekonomicky najefektívnejšia.
 • tlmočenie po telefóne;
 • tlmočenie cez videohovor (SKYPE, VIBER);
 • tlmočenie cez špeciálnu online aplikáciu.