Zaručená kvalita - rodený hovorca

 • Kvalita prekladov je zaručená mojou dlhoročnou praxou v prekladaní a tlmočení a výbornou znalosťou ruského jazyka, ktorý je mojím materinským jazykom.
 • Moji klienti si okrem perfektnej kvality cenia flexibilitu v termínoch prekladov a ich prijateľné ceny.

Vo svojej praxi som sa stretla s množstvom prekladov do ruštiny. Okamžite, už po druhej vete vidím, či ten preklad robil rodený hovorca alebo Slovák, ktorý študoval ruštinu len na Slovensku bez dlhodobého pobytu v Rusku. Žiaľ v tom druhom prípade sú síce preklady písané v cyrilike, ale majú množstvo chýb a nepresností a častokrát sú doslova nezrozumiteľné alebo smiešne. Robiť korektúry takých textov sa neoplatí, rýchlejšie je urobiť celý preklad odznovu.

Mnoho mojich klientov to už vie a oceňuje kvalitné preklady, ktoré môže urobiť len prekladateľ s perfektnou znalosťou ruštiny. Vedia, že kvalitný preklad, ktorý poskytnú svojmu partnerovi alebo čitateľovi, je známkou ich serióznosti a dôveryhodnosti. A práve preto sa na mňa dlhodobo a opakovane pri prekladoch a tlmočení do ruštiny spoliehajú. A ja robím všetko preto, aby som ich dôveru nesklamala.

Najčastejšie do ruštiny prekladám:

 • webové stránky, emaily
 • obchodnú korešpondenciu, zmluvy
 • firemné prospekty, letáky
 • návody, technické zadania
 • technickú dokumentáciu, odbornú literatúru
 • súkromnú korešpondenciu, ...

Používam moderné postupy

 • Využívam CAD (Computer Assisted Translation) softwarové nástroje, čím je zabezpečená konzistencia prekladov pri väčších objednávkach.
 • Dodržiavam grafickú úpravu textov podľa Vašich požiadaviek (ceny už zahŕňajú základnú grafickú úpravu v MS Word a Excel).
 • Preložený text Vám môžem doručiť e-mailom v elektronickej podobe alebo poštou.
 • Maximálne využívam internet a minimalizujem Vaše náklady.

Zaručujem diskrétnosť

 • Diskrétnosť pri prekladoch je dôležitá súčasť prekladateľskej práce - pre mňa je to samozrejmosť.