Sprievodca v cestovnom ruchu

(profesionálne od roku 1996)


Oprávnenie vykonávať sprievodcovskú činnosť

  • Som držiteľkou oprávnenia vykonávať sprievodcovskú činnosť v ruskom jazyku
  • Absolvovala som kvalifikačnú skúšku sprievodcu v cestovnom ruchu
  • Som členom Cechu sprievodcov Tatry-Spiš

Sprievodcovskú činnosť môže vykonávať každý občan Slovenskej republiky, prípadne občan iného štátu ovládajúci slovenský jazyk s platným povolením k trvalému pobytu v Slovenskej republike, ktorý je držiteľom preukazu sprievodcu cestovného ruchu a spĺňa podmienky určené Živnostenským zákonom. Sprievodca je oprávnený vykonávať sprievodcovskú činnosť v zahraničnom cestovnom ruchu, ak vykonal jazykovú skúšku. Ostatní sprievodcovia vykonávajú sprievodcovskú činnosť iba v domácom cestovnom ruchu. Preukaz sa vydáva na základe úspešného absolvovania kvalifikačnej skúšky. Prevádzkovanie sprievodcu v cestovnom ruchu je viazanou živnosťou.

Preukaz sprievodcu cestovného ruchu - ruština