Aké údaje mám poslať, keď si chcem objednať preklad do ruštiny?


Vo svojom dopyte netreba zabudnúť na:

 • zdrojový text alebo jeho ukážku v slovenčine alebo ruštine, najlepšie vo forme editovateľného textu (.doc, .rtf, .txt, .xls a podobne);
 • želaný termín prekladu;
 • Váš tel. kontakt a Vaše presné fakturačné údaje;
 • dopyt je najlepšie odoslať emailom a následne mi hneď zatelefonovať.

Ja Vám obratom oznámim:

 • cenu za preklad do ruštiny;
 • možný termín dodania prekladu.

Ako sa vypočíta cena za preklad?


Cena za preklad sa počíta na základe vopred dohodnutých jednotiek. Medzi tieto môžu patriť normostrany (NS) alebo slová. Ja používam normostrany.

1 NS (normostrana) sa rovná:

 • 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier;
 • alebo 1800 znakov vrátane mezdier.

Výpočet ceny v programe MS Word:

 • V MS Word sa počet NS vypočíta cez horný panel nástrojov:
  Nástroje –> Počet slov –> Znakov (vrátane medzier) alebo Tools –> Word Count –> Characters (with spaces). Celkový počet znakov vrátane medzier sa delí číslom 1800. Výsledkom bude počet NS.
 • Príklad: ak váš text obsahuje 5400 znakov, veľkosť prekladu bude 5400/1800 = 3 NS.

Aké sú termíny dodania prekladov?


Ja sa vždy snažím vyhotoviť preklad čo najskôr. Vo všeobecnosti platí, že termíny prekladov si so mnou treba dopredu dohodnúť. Najlepšie je, aby ste požadovaný termín uviedli do svojej objednávky/dopytu.

Bežný termín prekladu: 5 normostrán / 1 pracovný deň
(deň zadania a deň odovzdania zákazky sa nepočíta)
Rýchly termín: vyhotovenie prekladu do 48 hodín od objednávky
Expresný termín: vyhotovenie prekladu do 24 hodín od objednávky
Informácie pre spotrebiteľov

Obchodné podmienky a ďaľšie informácie o ochrane spotrebiteľov ako aj o ochrane údajov nájdete na týchto stránkach: