Dr. Irina Slaninková

úradný prekladateľ: ruský jazyk

zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom: 971368

Mobil:  +421-907-209563
Mobil2: +421-905-785112
Email:
Adresa: 031 01 Liptovský Mikuláš, Alexyho 28, Slovenská republika

SKYPE: Irina Slaninkova
VIBER: +421907209563
WEB: www.bobrovec.sk/translat

Pošlite mi správu

V súrnejších prípadoch bude rýchlejšie mi rovno zatelefonovať :-)

Vaše meno  

Váš email     

Vaša správa 


Identifikačné údaje

Obchodné meno: MVDr. Irina Slaninková - IRIS
Miesto podnikania: Alexyho 1845/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 34845704
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod číslom: 505-6284